Pa offeryn harddwch Wrinkle adfywio?

Rychau pylu pa gynhyrchion gwell? Mae llawer o fusnesau yn chwarae lifft ar y farchnad y slogan adfywio, ond ychydig iawn o effaith ymarferol, a gall rhai cynhyrchion hefyd yn achosi niwed i'r croen mwy difrifol! Mae O Mary, Guangzhou Gwyddoniaeth a thechnoleg yn argymell offer harddwch laser a harddwch plastig gwrth-heneiddio nwyeiddio, mae'r rhain yn ddau cynnyrch harddwch da iawn, diogel ac ymarferol, heb sgil effeithiau, effeithiol.
Gyda'r cynnydd o oedran, mynegiant yr wyneb croen yn heneiddio yn raddol, croen wyneb crychlyd sy'n heneiddio yn y symptom mwyaf o lawer o fathau o rychau, cyffredin cael traed y Crow, gwgu llinellau, hed y traed yn fwyaf tebygol o effeithio ar y ddelwedd mynegiant yr wyneb, harddwch plastig o nwyeiddio, yn weithiwr proffesiynol gael gwared â rhychau, adfer harddwch wyneb eithaf ifanc.
Nid yw'n offer harddwch laser, adwaenir hefyd fel IPL, IPL diogel a chyfleus i gael gwared ar hed y traed, yn niweidio y croen, a rhychau heb Teimla'r poen yn ei chyfanrwydd, nid yw'n effeithio ar y gwaith arferol a bywyd. IPL yn ddull mewnol o welliant cyffredinol mewn rhychau y croen. Broses o adfywio'r Llun chwalu'r triniaeth traed Brain, gall photons ddwfn i haen dermal mewnol, hyrwyddo adfywio croen proteinau, wella gwead y croen, a allwch chi ei gyflawni o effaith gwynnu, fel bod y croen cynyddu hydwythedd a bywiogrwydd. Gall IPL ni yn unig yn datrys llawer o broblemau croen, megis crychau, pigmentation, cochni a rhai blemishes, gallwch hefyd ddatrys y broblem o mandyllau mawr.
Nwyeiddio a chyfarpar harddwch plastig neu laser, gall hawdd eich helpu i gael gwared â rhychau, gwrth-heneiddio! Ffoniwch ein llinell gymorth yn awr ac yn cael disgownt mwy!