Cynnal a chadw offer harddwch

Cynnal a chadw offer harddwch
1. Offerynnau na all ei roi mewn golau haul uniongyrchol, lleithder, i atal difrod a achosir gan ddamwain.
2. offeryn arwynebau i aros yn lân, yn ddelfrydol pan nad dod gyda chlwt i atal llwch. Ar gyfer ategolion megis: Holwch, SMD, rhawiau, bagiau o electrodau rhaid fod yn un glân, a rag gwlyb i sychu, peidiwch â golchi lân â chlwtyn sych neu laesu.
3. paru colur rhaid dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr offeryn i'w defnyddio, er enghraifft: pen rhaw holwch, SMD, rhaid cyswllt nid olewog neu cyrydol a cosmetig.
4. Nid oedd tynnu holl gwifrau o ategolion y nid a ganiateir ac wedi'i lapio er mwyn osgoi wire pŵer wedi torri, a holl offerynnau yn dioddef llifogydd.