Negyddol effaith amledd uchel gofal harddwch offeryn

Negyddol effaith amledd uchel gofal harddwch offeryn:
Ysgogi swyddogaeth celloedd a metabolaeth, rheoleiddio autonomic a micro-drwy;
Hylifau glanhau, lleihau gludedd gwaed ac atal gwaed asidig;
Dileu radicalau rhydd, ac adfer ynni, cryfhau system imiwnedd;
Gwella cyflenwad gwaed ymenyddol-cardiofasgwlaidd, rheoleiddio fasgwlaidd tôn;
Cyflenwad ynni, gwrth-heneiddio, harddwch harddwch, gofal iechyd.
Dileu dolur blinder a chyhyrau.
Llai o straen, yn cysgu'n gysgu, datod.
Hyrwyddo peristalsis gastroberfeddol, atal rhwymedd.
Addasu amgylchedd electromagnetig, y bydysawd a y corff dynol, gynnal cydbwysedd posibl.
Mae ysgogi gama globulin, yn llesteirio alergenau, cryfhau system imiwnedd.
Gweithgaredd ensym bilen ATP a llif synthesis ATP.